Marte Meo / Goede communicatie

Goede communicatie is het sleutelwoord voor succes van een (zorg)organisatie. Om de kwaliteit van de communicatie te verbeteren heeft Orgadyne een methode ter beschikking, Marte Meo. Door intensieve samenwerking met Maria Aarts en licensed supervisors op senioren gebied, kan Orgadyne een compleet Marte Meo opleiding- en implementatie traject aanbieden. Met de methode Marte Meo wordt de communicatie tussen medewerker en cliënten maar ook tussen medewerkers onderling ondersteund en verbeterd. Met deze methode wordt dit proces in gang gezet, ondersteund en behouden.

Marte Meo betekent letterlijk vertaald "op eigen kracht".

Marte Meo is voor een organisatie goed te gebruiken voor "up scaling the Staff" zodat het ontwikkelen van het vakmanschap van bijvoorbeeld de verzorgende goed ondersteund kan worden. De kwaliteit van de communicatie van medewerkers, cliënten en mantelzorgers kan hierdoor een kwaliteits impuls krijgen.

Marte Meo is een laagdrempelige methode die door middel van videobeelden op een positieve manier feedback geeft op de contactmomenten en communicatie tussen verzorging en cliënten, cliënten en mantelzorgers, medewerkers onderling. Marte Meo, ontwikkeld door Maria Aarts, is een eenvoudig "quality improvement" programma door middel van beeldmateriaal. Het wordt onder andere ingezet om gedrag te begrijpen en de ondersteuning uit te vinden die bijvoorbeeld een dementerende cliënt nodig heeft. Het is een nauwkeurige methode om de behoeften van cliënten, letterlijk, in beeld te krijgen “Meet the needs”. De ervaring is dat de inzet van Marte Meo het werk voor de medewerker/mantelzorger verlicht.

Vanaf 2006 ben ik bezig geweest om met Marte Meo te werken in Bloemhof van Zorggroep Groningen en later voor de hele zorggroep. Eerst via het Nord Deutsche Marte Meo Instituut in Oldenburg en samen met het Altesheim in Hesel met een euregio project. Sinds 2012 zijn we samen met Maria Aarts op eigen kracht verder gegaan.

Marte Meo was in Nederland nog onbekend in relatie met toepassing in de ouderenzorg. In Duitsland was men daar al veel verder in. Deze Euregio samenwerking  was een unieke gelegenheid om ook in Nederland te starten met Marte Meo voor de ouderenzorg.

Omdat in Nederland nog weinig voorbeelden publiek zijn over Marte Meo bij senioren, dementerenden, mantelzorgers, zijn hiernaast video's en artikelen voornamelijk in het Duits of Engels te zien.

Marte Meo werkt helemaal vanuit de praktijk. Zorgmomenten, contactmomenten of probleemsituaties waarbij agressie een rol speelt worden kort met een videocamera opgenomen. Later worden de beelden geanalyseerd en besproken met de medewerker(s) aan de hand van Marte Meo elementen. Er wordt altijd gekeken naar waar de elementen nog aanwezig zijn. Van dat, wat er nog is wordt gekeken naar waar de aansluiting ligt en daar wordt verder op ingegaan.

Voorbeelden van Marte Meo elementen zijn:

-Aansluiten bij de cliënt, bijvoorbeeld op ooghoogte en op een goede afstand contact maken. Vriendelijk gezicht, vriendelijke toon. Volgen waar de cliënt "is".

-Positieve leiding geven. Benoem/ zeg wat er komen gaat. Maak het voorspelbaar voor de cliënt.

-Ieder mens doet er toe, op zijn/haar eigen wijze. Wachten, is zo belangrijk. Cliënten zijn vaak nog bezig met verwerken wat je hebt vertelt/gezegd en reageren trager. Het zal je zo verrassen wanneer je de tijd neemt, Wacht.

-"Linking Up" vertaal/help en verduidelijk voor de cliënt wat hij bedoelt bv naar andere cliënten of medewerkers. Zorg daarbij dat de cliënt zelf kan aanhaken op deze manier bij contact leggen. Ondersteun hem/haar daarbij.

-Sluit het contact, de "handeling" duidelijk af. Wees duidelijk en check of de cliënt het ook begrijpt.

Enkele voorbeelden:

Dat vind ik zo fantastisch,” zei de zoon van een cliënt, toen we toestemming vroegen om filmopnames van zijn demente vader te maken, omdat we hem beter wilden begrijpen. “Jullie zijn volgens mij een echt lerende organisatie”.

“In een filmfragment is te zien dat een vrouw haar dementerende man te snel instructies geeft. Dit leidt tot verwarring en boosheid bij de man. Door deze situatie met een Marte Meo coach terug te zien en te bespreken, ontdekt de vrouw hoe ze deze situaties anders kan aanpakken”.

Letterlijk op ooghoogte tegenover iemand gaan zitten/staan, de ander het gevoel geven dat hij competent is, begrijpen waarom een dement iemand bij het wassen of tandenpoetsen misschien baat heeft bij een vriendelijke ‘gebruiksaanwijzing’ in kleine stapjes, maar niets kan met snelle korte (mondelinge) aanwijzingen, dat kun je van Marte Meo leren”.

Opleidingen binnen Marte Meo:

-     Basis, praktijk opleiding:

Medewerkers leren in de praktijk hoe Marte Meo werkt. Ze leren zelf filmpjes te maken en krijgen van de coach of de supervisor positieve feedback door analyse van de videobeelden en te kijken naar waar de aansluiting met de cliënt ligt. Welke Marte Meo elementen zijn te zien op de beelden, waar vindt de aansluiting plaats?

-     Train de trainer, coach opleiding:

Na de basis opleiding kunnen een aantal medewerkers de coach opleiding volgen. Zij leren hoe ze hun collega's aan de hand van de zelf gemaakte filmpjes feedback kunnen geven, coachen. Door de Marte Meo elementen te leren herkennen  wordt het contact met de cliënten beter. Het verhoogt de kwaliteit van de communicatie. Door Marte Meo worden de medewerkers vooral geschoold om de kwaliteit van Zorg te verhogen door cliënten beter te begrijpen.

-     Supervisor /licensed supervisor:

Na de coach opleiding kunnen organisatie breed een aantal medewerkers de Supervisor opleiding volgen. Zij leren hoe ze de Marte Meo opleidingen zelf binnen hun organisatie kunnen vormgeven.  Hierdoor kan men op eigen kracht Marte Meo binnen de eigen organisatie helemaal vormgeven.