Projecten / Ervaring Tietsjannie Hamstra

Tietsjannie heeft veel expertise in met name innovatie projecten en nieuwbouw trajecten
binnen de V&V intramuraal:

2008-2014 Aandachtsgebieden vanuit MT Zorggroep Groningen oa:
Formatie in lijn met de productie mn voor Innersdijk Tijdelijke Huisvesting
Gastvrijheidszorg
Corona Wonen
Voorbereiden Label "Kleinschalig Wonen" van Corona wonen.
Vakgroep KSW geïnitieerd Zorggroep breed.
Locatiemanager Innersdijk en Bloemhof. Integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van beide locaties.

2012 - 2014 Voorzitter Stuurgroep Electronisch Cliëntdossier Zorggroep Groningen
Als voorzitter van de stuurgroep ECD verantwoordelijk voor het ontwerp van ECD Zorggroep Groningen, leveranciers selectie, Implementatie traject ECD.
Leiding aan de projectleider ECD Zorggroep Groningen.
Ondersteuning van dit project door Herman Hellemans van Advisaris. http://www.advisaris.nl/Home.aspx

2006 - 2014 Implementeren Marte Meo binnen Zorggroep Groningen.
Vanaf 2006 als projectleider en initiatiefnemer betrokken geweest met het implementeren en uitrollen van Marte Meo binnen Zorggroep Groningen.
Eerst begonnen in Bloemhof met deze methode en later is Zorggroep breed de hele methode uitgerold.
Samen met Maria Aarts, de grondlegster van Marte Meo, is een meerjarig implementatie traject opgezet.
In 2014 zijn er twee licensed Supervisors opgeleid zodat de hele opleiding voor de Basis, de Coaches en de Supervisors Marte Meo in eigen huis kunnen plaats vinden. Op eigen kracht!

2009- 2014 Nieuwbouw Innersdijk en Lindenhof
Vanaf 2009 Projectleider nieuwbouw Innersdijk met als onderdeel projecten:
- Visie ontwikkelen voor nieuwbouw op Wonen, Zorg, Welzijn en Behandeling
- Kleinschalig wonen voor PG en Longstay somatiek met als uitgangspunten het label "Kleinschalig Wonen" van Corona wonen.
Samen met de verschillende teams "Zo Zijn Onze Manieren" ontwikkeld.
- Hotelmatige zorg voor Revalidatie samen met het revalidatie team de uitgangspunten ontwikkeld.
- Welzijn als verenigingsleven opgezet. Samen met het team de nieuwe opzet ontwikkeld.
- Gastvrijheid- en Brasserie concept samen met het team ontwikkeld.
- De Locatie exploitatie samen met het locatieteam van Innersdijk ontwikkeld, met ondersteuning van
Jacqueline van Ginneken van "Bureau Ouderenzorg".
- Nieuw totaal Formatie Plaatsen Plan nieuwbouw Innersdijk gemaakt met input van bovenstaande inclusief KSW Lindenhof.
- Deelnemer van de Stuurgroep Nieuwbouw Innersdijk.
Belangrijkste inbreng was om de visie en de bouw op elkaar af te stemmen. Zodat er een gebouw komt te staan
waarbij de cliënten en medewerkers het beste tot hun recht kunnen komen.

- 2011 Voorbereiding inhuizen van totale cliënten populatie Innersdijk in Tijdelijke Huisvesting (180 cliënten) in Ten Boer en in de nieuwbouw van de
Lindenhof (36 cliënten) bij Bloemhof in Ten Boer.
Als projectleider en locatiemanager geparticipeerd bij alle bouwvergaderingen van Bloemhof/Lindenhof en van THV Innersdijk.
Belangrijkste inbreng was om de visie en de bouw op elkaar af te stemmen. Zodat er een gebouw komt te staan waarbij de cliënten
en medewerkers het beste tot hun recht kunnen komen.

- december 2011
Inhuizing van 180 cliënten in Tijdelijke Huisvesting Innersdijk Ten Boer
Inhuizing van 36 cliënten in de Lindenhof, Nieuwbouw complex bij Bloemhof
met zes woningen voor elk gemiddeld zes cliënten Kleinschalig Wonen.

2008 Ontwikkelen en implementeren label "Corona Zorgeloos Wonen" Bloemhof
Als projectleider en aandachtsveld vanuit het MT betrokken geweest bij het halen van het label "Zorgeloos wonen" van Corona wonen voor Bloemhof.
http://www.corona-wonen.nl/Zorgelooswonen.aspx

Als afgevaardigde voor Zorggroep Groningen vanaf 2006 meegedraaid binnen Corona Wonen in de kennisgroepen Zorgeloos wonen en Kleinschalig wonen, Services en bij de Bestuurders bijeenkomsten.

2007 - 2008 Ontwikkelen en implementeren van het Brasserie concept in Bloemhof.
Van ontkoppeld koken naar een eigen Brasserie in Bloemhof.
In de nieuwbouw van Bloemhof was door de bouwvoorschriften van destijds geen eigen keuken geplaatst.
Er was een ontkoppeld koken en regenereersysteem vanaf 2003.
Daar de cliënten hierover erg ontevreden waren is het Brasserie concept ontwikkeld.
In 2007 is er een eigen keuken gebouwd met alle voorzieningen zodat er weer op de locatie zelf voor het eten en drinken gezorgd kon worden.
Cliënten kregen de keuze om op hun appartement te eten of in de Brasserie.
Er werd met een buffetwagen langs de appartementen gegaan en in de Brasserie werd men bediend aan tafel. Er kon ter plekke gekozen worden wat men wilde eten.
Vooral de goede samenwerking tussen voedingsassisstenten en verzorgenden was een reden van het succes van dit concept. Gastvrijheid en keuzevrijheid voor de cliënten stond centraal in dit proces.
In 2008 was Bloemhof de eerste locatie van Zorggroep Groningen die mee deed met "Gastvrijheidszorg met sterren" en in 2008 zijn direct drie sterren gehaald.
In vier opeen volgende jaren heeft Bloemhof steeds in de top tien gestaan van alle deelnemende V&V instellingen.
Vanaf 2009 zijn ook de andere locaties van Zorggroep Groningen overgegaan op het Brasserie concept.
Vanaf 2007 als projectleider/aandachtsveld vanuit het MT voor het gastvrijheidsconcept gestaan.

2004 Start van het Informatiepunt Wonen, Zorg en Welzijn Ten Boer
Voorzitter en initiatiefnemer van de stuurgroep "Informatiepunt WZW" Ten Boer.
Samen met Gemeente Ten Boer, CIZ, Woningbouwvereniging, Thuiszorg organisatie en Bloemhof het Informatiepunt WZW opgezet specifiek voor senioren in Ten Boer.
Uiteindelijk tot 2008 projectleider van het Informatiepunt WZW Zorggroep Groningen geweest.
Het informatiepunt was ondertussen overgegaan naar een Informatiepunt voor Zorggroep Groningen waarbij de consulenten en medewerkers het proces van de inkomende cliëntstromen verzorgden. Indicatiestellingen, wachtlijst begeleiding, overplaatsingen binnen of buiten Zorggroep Groningen...

2002 - 2004 Nieuwbouw Woonzorgcentrum Bloemhof Ten Boer
Als locatiemanager van Bloemhof volledig meegedraaid in de bouwteams.
De nieuwbouw was voor 90 cliënten intramuraal in een verzorgingshuis.
Het oude complex werd gesloopt in twee gedeeltes. Bij Bloemhof stonden al 75 aanleunwoningen.
Ontwikkelen van nieuwe visie op werken in Bloemhof waarin de cliënt centraal stond.
Van afdelingsgebonden werken naar Cliëntgebonden werken.
Nieuw Formatie Plaatsen Plan in de nieuwbouw van Bloemhof.
Integrale en lokale verantwoordelijkheid van Bloemhof.

1995 Nieuwbouw Verpleegcentrum Gereia Oldenzaal
Vanaf februari 1995 voorbereiden inrichting nieuwbouw Gereia voor 90 PG cliënten.
November 1995 opening en in gebruik nemen van Gereia.
Ontwikkelen visie op zorg en behandeling waarbij, cliënt centraal en kleine teams, zelf koken,
huishoudelijke werkzaamheden, zoveel mogelijk geïntegreerd in de leefwereld van de cliënten centraal stond.
De Hoge Weij en leefstijlgroepen is destijds als inspiratiebron gebruikt.
Welzijn in de vorm van clubs en verenigingen en individuele afdelingsgebonden Activiteiten Begeleiding.
Nieuw Formatie Plaatsen Plan voor nieuwe locatie samengesteld.
Integrale en lokale verantwoordelijkheid van Gereia.
Tot 2002 bij Gereia gewerkt als Clusterhoofd V&V en 1e aanspreekpunt mbt de gehele locatie.