Over Orgadyne

Orgadyne staat voor Organisatiekracht.

Drijvende kracht achter Orgadyne is Tietsjannie Hamstra.

Haar expertise ligt voornamelijk binnen de V&V sector Intramuraal.

Sinds haar HBO-V (1982) werkzaam in de V & V sector, begonnen als subhoofd in een verpleeghuis en daarna, afdelingshoofd, clusterhoofd, locatiemanager. In allerlei verschillende verpleeghuizen en verzorgingshuizen in verschillende regio’s van Nederland. Noord, West, Oost en sinds 2002 weer in het Noorden.

Sinds 2002 tot 2014 Locatiemanager en lid van het MT van Zorggroep Groningen. Naast de verantwoordelijkheid voor de totale bedrijfsvoering van beide locaties ook actief in de stuurgroep en projectgroep Nieuwbouw Innersdijk en Bouw Multifunctioneel Centrum, op zorggroep niveau: voorzitter stuurgroep Elektronisch Cliëntdossier, projectgroep Marte Meo en gastvrijheidszorg als aandachtspunt vanuit het MT.

Jarenlang actief geparticipeerd in het netwerk Corona Wonen en Zorgnetwerk Nederland.

Kernwoorden die Tietsjannie typeren zijn:
Puur, energiek, enthousiast, innemend, positief, gastvrij, creatief, betrokken, strijdbaar, innovatief, eigenwijs.

De passie van Tietsjannie is verwoord in daar waar Orgadyne voor staat:

Kwaliteit van leven en cliënt écht centraal door vakmanschap, goede communicatie,zelf organisatie en plezier.

Zij is er van overtuigd dat organisaties echt kunnen veranderen door op een Rijnlandse manier een organisatie in te richten.

Wat is een Rijnlandse veranderaar?
Wij gaan uit van uw eigen kracht. Wie het weet mag het zeggen. Het probleem zit dan ook niet zozeer in de vraag ‘Wat is Rijnlands?’, maar in de vraag ‘Hoe bouw je een taakvolwassen organisatie waarin vakmensen weer ‘hun ding’ kunnen, mogen en moeten doen?’

Goede communicatie is het sleutelwoord voor succes van een (zorg)organisatie. Om de kwaliteit van de communicatie tussen medewerker en cliënten en tussen medewerkers onderling te ondersteunen en te verbeteren heeft Orgadyne een methode, Marte Meo, ter beschikking die dit proces in gang kan zetten, ondersteunen en kan behouden.

Rijnlands organiseren is een duurzame inrichting van uw organisatie zodat ook bedrijfseconomisch een gezonde situatie kan worden bereikt.