Rijnlands organiseren

Wat is een Rijnlandse veranderaar?
Wij gaan uit van uw eigen kracht. Wie het weet mag het zeggen. Het probleem zit dan ook niet zozeer in de vraag ‘Wat is Rijnlands?’, maar in de vraag ‘Hoe bouw je een taakvolwassen organisatie waarin vakmensen weer ‘hun ding’ kunnen, mogen en moeten doen?’ Waar vakmanschap, zelforganisatie, goede communicatie en plezier gewoon is.

Ik ben met name geïnspireerd door Jaap Peters en het netwerk DeLimes wat betreft het Rijnlands organiseren. Jaap Peters heeft verschillende boeken gepubliceerd met betrekking tot het Rijnlands organiseren. DeLimes organiseert bijvoorbeeld netwerkmiddagen in verschillende regio's van het land waarin een ingebracht thema door de deelnemers wordt besproken (een Ding organiseren). Ik raak hierdoor geïnspireerd en leer veel van elkaar met betrekking tot het Rijnlands organiseren.
De studiereis naar de USA met de Limes (oktober 2014) heeft mij nog meer overtuigd van het feit dat "het nieuwe werken" op een Rijnlandse manier een hele goede manier is om een organisatie "klaar voor de toekomst" in te richten.

Hieronder citeer ik uit het Rijnland boekje van Jaap Peters en Mathieu Weggeman:

Organiseren:
Bij Rijnlands organiseren staat het primaire proces centraal. Binnen het primaire proces gaat het om de vakman (m/v) die de vakbekwaamheid (materiedeskundigheid) en de regelruimte moet hebben om adequaat invulling te geven aan haar/zijn functie.

Vakmanschap:
Vakmanschap is iets goed doen vanuit het intrinsieke motief om naar kwaliteit te streven, om iets moois te maken. Het is een activiteit die zich richt op het maakproces, de materialen en de dingen zelf, waarin de vakman (m/v) zichzelf, zijn/haar kennis, zijn/haar zorg en aandacht investeert.

Structureren:
Je kunt organisatie op verschillende manieren structureren oftewel inrichten. Je kiest dan voor verschillende uitgangspunten. Wat stel je centraal? Het primaire (maak) proces of de beurs?
Rijnlands organiseren is gebaseerd op het verbeteren van de kwaliteit van het werk voor de klant, voor de medewerker, voor de financier en voor de directe omgeving (milieu, bewoners in de buurt). Daarom worden taken vaak niet of tenminste minder opgeknipt in allerlei deelwerkzaamheden maar juist samengevoegd om tot een juiste integratie te komen.
De klant wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd en de kwaliteit van de arbeid van de medewerker en de arbeidstevredenheid stijgen.

Wanneer je als organisatie staat voor:
kwaliteit van leven en cliënt écht centraal door vakmanschap, goede communicatie, zelforganisatie en plezier
dan kies je (bijna) al voor het herinrichten van je organisatie op een Rijnlandse manier.