Waarvoor Orgadyne

Klanten van Orgadyne zijn (zorg)organisaties die advies en ondersteuning nodig hebben in het Her-ontwikkelen van hun organisatie. Zij hebben de behoefte om hun cliënt echt centraal te zetten, daarnaast willen zij hun organisatie toekomstbestendig en duurzaam neerzetten. Vakmanschap, plezier, zelfstandigheid en communicatie zijn de kernwoorden die men in hun organisatie willen laten zien en voelen.

De missie van Orgadyne is: Organisaties te ondersteunen in hun puzzel om te kunnen omkeren naar een organisatie waar de cliënt echt centraal staat, waar vakmanschap en zelforganisatie zodanig is ingepast dat de vakmensen weer hun vak met plezier kunnen uitoefenen.

Kernactiviteiten van Orgadyne zijn, sparringpartner van bestuurders/directeuren/MT leden omtrent de vraag: Hoe bouw je een taakvolwassen organisatie waarin vakmensen weer “hun ding” kunnen, mogen en moeten doen? Op een Rijnlandse manier inrichten.
Als resultaat van het sparren zou een mogelijk vervolgtraject kunnen zijn:
Aansluitend kan Orgadyne de organisatie ondersteunen in de her-ontwikkeling. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van bijeenkomsten met MT, Middenkader, Medewerkers, in overleg met de klant, hun specifieke vraag en dat wij bij hen past, wordt dit traject afgestemd.

Kernwoorden die de aanpak van Orgadyne typeren zijn: Pragmatisch, Plezier, Verbindend, Invoelend, helder, tot de kern komen, iedereen is even waardevol.

Samenwerken met: Om de klantvraag optimaal te kunnen beantwoorden werkt Orgadyne samen met andere professionals en netwerken, die zij een warm hart toe draagt.

Orgadyne is van het Rijnlands Organiseren. Orgadyne werkt samen met het netwerk DeLimes. DeLimes is hèt netwerk waar kennis, ervaring en inspiratie wordt opgedaan met name omtrent het Rijnlands organiseren. http://www.delimes.nl

Orgadyne is aangesloten bij het International Marte Meo network, hèt netwerk waar kennis, ervaring en inspiratie wordt opgedaan met name omtrent Marte Meo. http://www.martemeo.com

Orgadyne vindt het belangrijk dat gastvrijheid en de cliënt centraal staan en werkt daarom samen met Foodstep. Foodstep is hèt bedrijf waar het WAT principe is uitgevonden. Working Apart Together. Samen bereik je meer.  http://www.foodstep.com/home/welkom-bij-foodstep